VoIP

ویپ در شرکت های متوسط و بزرگ

ویپ در شرکت های متوسط و بزرگ

از جمله کاربری های تلفن گویا VoIP در شرکت های متوسط و بزرگ است. عموما شرکت ها به واسطه دوستان و آشنایان و البته شرکت های دیگر با سیستم ویپ آشنا می شوند. نیازمندی شرکت ها را در زمینه ویپ ...

VoIP در شرکت های کوچک و متوسط

VoIP در شرکت های کوچک و متوسط

فکر کنید در تماس با مطب یا شرکت شما یک پیغام خوش آمد گویی وجود دارد که اطلاعات ضروری را در اختیار تماس گیرنده قرار می دهد. ساعت حضور و نوبت دهی مطب و حضور منشی را مشخص می کند. ...

VoIP در شرکت های بزرگ و مراکز مجزای مکانی

VoIP در شرکت های بزرگ و مراکز مجزای مکانی

عموما شرکت های بزرگ دارای قسمت های متفاوتی هستند و در مکان های متفاوتی قرار دارند. بخش سر‍پرستی - نیروی انسانی - مدیریت اجرایی و غیره دارای ساختمان های مجزا هستند. پیچیده تر شدن شبکه تماس قدرت شبکه های Voip ...

کاربردهای ویدئو کنفرانس در بیمارستان چیست؟

کاربردهای ویدئو کنفرانس در بیمارستان چیست؟

کاربردهای ویدئو کنفرانس در بیمارستان چیست؟ دنیایی که امروز در آن زندگی می‌کنیم عصر تکنولوژی است و نیاز به ابزارهای پیشرفته‌ای دارد. از میان تمام کسب و کارهایی که با ورود تجهیزات مدرن تغییر کردند، می‌توان به پزشکی که از ...

گیتوی های دیجیتال

گیتوی های دیجیتال

گیت وی دیجیتال گیت وی دیجیتال (Digital Gateway)، برای ارتباط سیستم تلفنی VoIP با خطوط مخابراتی دیجیتال همچون خطوط E1 (پروتکل های PRI و یا SS7 و ...) استفاده می‌شود. گیت وی های دیجیتال VoIP برای اتصال به خطوط E1: گیتوی های ...

انواع گیتوی آنالوگ

انواع گیتوی آنالوگ

گیت وی آنالوگ گیت وی های آنالوگ (Analog VoIP Gateway) جهت برقراری ارتباطات آنالوگ، همچون گوشی های تلفن‌ سنتی و یا خطوط شهری، با یک سیستم VoIP مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع گیت وی ها بر اساس نوع ...

گیتوی ویپ چیست و چه کاربردی دارد

گیتوی ویپ چیست و چه کاربردی دارد

گیتوی VoIP و کاربردهای آن در سیستم تلفن تحت شبکه تجهیزات زیادی مورد استفاده قرار می گیرند و هر کدام کاربرد خود را دارند. یکی از این تجهیزات گیت وی ویپ VoIP Gateway است. این دستگاه در مدل های مختلف ...